Evenementen

Hier kan je:
 • Een aanvraag indienen voor de organisatie van een evenement
  Aanvragen voor inname openbaar domein moeten volgens het algemeen politiereglement van de zone Vlaamse Ardennen minstens 8 weken op voorhand ingediend worden.
  Alle andere aanvragen dienen minstens 6 weken op voorhand te gebeuren.

 • Een aanvraag indienen voor het ontlenen van stadsmateriaal en/of gebruik elektriciteit/water.
  Enkel Oudenaardse verenigingen of verenigingen die een evenement organiseren in Oudenaarde kunnen gratis stadsmateriaal ontlenen of tegen betaling gebruik maken van water- en elektriciteitsvoorzieningen. Commerciële instanties en particulieren kunnen hiervan geen gebruik maken. Materiaal kan maximum 6 maanden vooraf definitief gereserveerd worden. Alle aanvragen dienen ook minstens 6 weken op voorhand te gebeuren.

 • Een publiciteitsvergunning aanvragen
  Voor het maken van tijdelijke publiciteit langs gemeentewegen

 • Een aanvraag indienen voor een wielerwedstrijd of wielerdoortocht
  Aanvragen voor wielerwedstrijden moeten volgens het algemeen politiereglement minstens 12 weken op voorhand ingediend worden. Alle aanvragen voor wielerdoortochten en/of wielerevents moeten minstens 8 weken op voorhand worden ingediend.

Om toegang te krijgen tot het onderdeel evenementen en een aanvraagformulier in te dienen of een eerder ingediend formulier te raadplegen, dient u zich aan te melden.

Meer informatie omtrent de procedure tot aanmelding vindt u op de startpagina


 Omschrijving 
Aanvraagformulier evenementen
Aanvraagformulier materiaal en/of nutsvoorzieningen
Aanvraagformulier publiciteit
Aanvraagformulier wielerwedstrijden & -doortochten

Opgelet!

Er zitten nog items in uw winkelmandje. Als u zich afmeldt, dan zullen deze verloren gaan.

Wilt u verder gaan?


Opgelet!Opgelet!